Politika privatnosti

Politika privatnosti

Portal poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:

Ko je administrator vaših ličnih podataka?
Administrator vaših ličnih podataka je Portal, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite. Šta to znači? Portal odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima?
Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: radioglasomladine@gmail.com

Koliko dugo obrađujemo podatke?
Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:
- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
- u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
- ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
- za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?
U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:
- pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
- pravo na zahtevanje ispravke podataka,
- pravo na brisanje podataka,
- pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
- pravo ograničavanja obrade podataka.
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.
U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: radioglasomladine@gmail.com

Sa kim delimo podatke?
Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.
Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.
Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Portala, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.